Spy Bar

I varje stad går åtminstone en nattklubb att skymta och utelivet är något som även varje stad framhäver. Om det inte finns något bra nattliv så blir majoriteten av folk som åker dit mindre. Varje nattklubb vill framhäva sig själv som den bästa klubben men vad är det då som gör en klubb till en bra klubb? Det folk kollar på är framförallt utbudet av drinkar både med alkohol och alkoholfria, musiken som spelas, besökarna på klubben, priserna för entré för att komma in i klubben och även öppettiderna är några av de saker som granskas. Självklart granskas också öses på dansgolvet, om det sägs ha bra dansgolv och sedan inte stämmer så blir de flesta besökarna missnöjda.

Långa köer är inte lösningen

616px-Spy_barNågot som även gör folk irriterande är om servicen är dålig både inne i klubben men även utanför. Det kan vara att vakterna och entrevärdarna är otrevliga och inte hjälper till att svara på frågor eller ger ingen information. Ett hypat problem är att det anses vara bra att ha lång kö utanför sin klubb för då visar det att klubben är populär men många gånger när besökarna väl kommer in så är klubben halv full, nästintill tomt på folk. stockholms klubbköer blir längre och när man vet att dansgolven och klubbarna bara är halvfulla med inget ös så går man till en annan klubb istället. Lång kö, otrevliga vakter, höga drinkpriser och otrevliga bartenders gör att klubbarna sjunker och oavsett hur många nya besökare de får som får ställa sig i den långa kön så tappar klubben tillslut besökare, vilket kommer innebära konkurs. Ett bättre sätt att marknadsföra klubben på borde finnas än att utnyttja långa köer.

Ett problem som bör åtgärdas

Köerna blir längre och det sägs fortfarande att det är ett bra marknadsföringssätt för att locka fler folk till klubbarna men i slutändan kommer klubbarna att förlora på att inte släppa in folk. Under sommaren är det mer acceptabelt men under vintern orkar folk inte stå och vänta i en halvtimme på att få komma in i en halvfull klubb när de fått höra under hela väntetiden att det är fullt. Ett nytänk behövs för att klubbarna ska komma tillbaka i full kraft och kunna behålla sina stamkunder och samtidigt locka fler och nya kunder. Många faktorer ska stämma för att en klubb ska vara top notch, men det är bättre att se med egna ögon att det är drag inne på dansgolvet än att se en massa folk stå utanför och bli otåliga för att insläppet går långsamt. Det kostar att hålla en klubb i topp och med god ekonomisk därför bör detta problem granskas och åtgärdas.

 

gazeti